Healthi Habits - Ta Kontroll Över Din Hälsa

Ge och få information och förtroende genom ett mentornätverk av personer med en kronisk hälsotillstånd (tex diabetes)

Använda nu

Enkelt att använda och ladda ner, registrera dig nu. 

Få stöd i dagliga livsituationer

Hantera mat, motion, stress och medicinering i vardagen.

Se din utveckling

Ser hur andra gör, och hur din hälsa utvecklas under tiden.

HealthiHabits Screenshot

Se hur andra lyckas

Vara del av en virtuell grupp av personer med samma målsättningar som du.

Dela erfarenheter

Det är enkelt att få stöd från andra, och lär dig från andra.

Motivation & Inspiration

Möjliggör ett smart utbyte av information mellan personer som har samma målsättningar som du.


Video HealthiHabits "Healthy Habits"

Healthi Habits möjliggör “healthy habits” för personer med diabetes

Healthi Habits är din personliga digitala app som ger dig viktig information, och även ger dig motivation och kontakt med andra som har diabetes.

Prova vår tjänst gratis! Det är mycket enkelt att registrera sig. 

About Us

Healthi Habits (eller “Healthy Habits”) är ett ambitiöst startup med ett kunnigt och motiverat team. Vi är ledande inom hälsoteknologi, artificiell intelligens och beteendeekonomi med mer än 20 års erfarenhet inom forskning och industri. Flera av oss har doktorerat i artificiell intelligens, bioteknik eller medicin vid Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige med ett stort fokus på diabetes typ 2 och prediabetes. Vi är också en av de mest internationella startupföretagen i Sverige med medlemmar från 5 kontinenter och 14 länder. Detta skapar en unik och kreativ atmosfär för samarbete.

Bakgrund

Healthi Habits grundades 2016 och är på H2 Health Hub i Stockholm, Sverige – en av de mest dynamiska platserna för nyetablerade företag inom digital hälsa i Norden. Vårt fokus ligger på att utveckla intelligenta digitala produkter av högsta kvalitet som hjälper dig att förbättra din hälsa och ditt välmående, med speciell fokus på diabetes typ 2 och prediabetes.

Mission

Healthi Habits “Healthy Habits” – förmedlar världens hälsosammaste vanor till alla.

Powered by Agile